דמי מחלה - כמה דמי מחלה משלמים לעובד שעתי

הוא זכאי?
כל עובד הנמצא במסגרת של מערכת יחסים של עובד-מעביד זכאי לכל הזכויות הסוציאליות הקיימות בדיני העבודה, לרבות דמי מחלה.

לכן, להיקף המשרה יש חשיבות לגבי שיעור הזכאות ולא לגבי עצם הזכאות עצמה. יחד עם זאת, שימו לב שחוק דמי מחלה אמנם מבטיח לעובד כי יקבל תשלום בגין ימי מחלתו, אך התשלום אינו מלוא  במאמר זה אדבר על שיעור הזכאות לעובדים הנמצאים פחות מחודש במקום עבודתם או הם עובדים לפי שעות או שבסיס השכר שלהם קטן מחודש.

 

הסטנדרט

על פי החוק היבש, חישוב דמי מחלה הנו לפי יום וחצי מחלה בגין חודש עבודה עד לתקרת מקסימום של תשעים ימי מחלה. כל עובד זכאי לקבל דמי מחלה החל בחודש הראשון לעבודתו. עובד לפי שעה או לפיה חודש זכאי גם הוא לדמי מחלה בהתאם לימי עבודתו בפועל.

 

אז כמה מגיע לי?

חישובי הזכאות מעט מסורבלים כיוון שהם עוסקים בחלקים יחסיים. אם עובד לא עבד חודש מלא, הוא זכאי לחלק היחסי של ימי המחלה ודמי המחלה.

 

חישוב מספר ימי מחלה שנצברו:

מספר ימי העבודה בפועל חלקי 25 (שהם מספר ימי עבודה בחודש רגיל) כפול 1.5 = מספר ימי המחלה שהעובד זכאי להם. 

 

חישוב גובה תשלום דמי מחלה:  

קודם כל, חשבו את השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים שקדמו למחלה, ואז:

השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים האחרונים חלקי 25 כפול 1.5 = דמי מחלה שהעובד זכאי להם.

שימו לב שבזמן חישוב דמי מחלה אין לכלול חגים וימי מנוחה שבועיים, אלא אם הוגדר מראש כי העובד עובד גם בימים אלו.

 

עובד לסירוגין

עובד לסירוגין הוא עובד שלא עובד עבודה מלאה אצל אותו מעביד ומקבל שכרו לפי שעה / יום. חישוב דמי מחלה עבור עובד לסירוגין יעשה כך:

מספר הימים שעבד ב-3 החודשים המלאים ביותר ב-12 החודשים שקדמו למחלתו חלקי מספר ימי עבודה אפשריים באותם 3 חודשים (ללא ימי מנוחה וחגים) כפול כל ימי מחלתו (ללא ימי מנוחה וחגים)

אם העובד עוד לא עבד אצל אותו מעסיק 3 חודשים רצופים, החישוב הוא כזה:

ממוצע שבועי של ימי העבודה בתקופה שקדמה למחלה חלקי 6 כפול כל ימי מחלתו (ללא ימי מנוחה וחגים).

 

כמה שווה יום עבודה?

אצל עובד חודשי החישוב של "כמה שווה יום עבודה" לעניין חישוב דמי מחלה הוא כזה:

משכורת ברוטו חלקי 30.

 

אצל עובד לפי שעה / יום:

השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים שקדמו למחלתו חלקי מספר ימי העבודה.

 

לחישוב דמי מחלה, יש להביא בחשבון את רכיבי השכר הבאים: שכר היסוד, תוספות ותק, פיצוי בשל התייקרות או תוספת יוקר, תוספת משפחה ותוספת מקצועית או מחלקתית.

דרך מנחם בגין 23 תל אביב

(מגדל לוינשטיין)

טל: 073-7961496

פקס: 03-6868099 

office@oselka.co.il

© כל הזכויות שמורות לאסף אוסלקה